Nieuwsbericht Herinrichting Engelendaal klaar

Gepubliceerd op: 02 december 2015 14:25

Foto Engelendaal na werkzaamheden

Foto: Buro JP

De herinrichting van Engelendaal is klaar. Inmiddels werken ook de verkeerslichten volgens de nieuwe regeling. De komende tijd worden nog de puntjes op de i gezet.

Het fietspad en het voetpad ter hoogte van de parkeerplaats in de Houtkamp worden binnenkort hersteld. Aannemer BAM knapt eerst de parkeerplaats en de inrit op. De afwatering van de middenbermen en faunapassage staat ook op het lijstje van afrondende werkzaamheden. Dat geldt eveneens voor de beplanting in de middenberm. Deze werkzaamheden vinden plaats zodra de weersomstandigheden het toelaten. Het verkeer ondervindt hiervan nauwelijks hinder.

Geen groene golf
De nieuwe verkeerslichten reageren op het verkeersaanbod op de Engelendaal en de kruisende wegen. Op ieder kruispunt is het zo geregeld dat het verkeer zo snel mogelijk kan doorrijden. Fietsers en voetgangers krijgen sneller groen licht. Om langere wachttijden voor langzaam verkeer te voorkomen, is bewust geen groene golf voor automobilisten gemaakt. Andere reden daarvoor was om Engelendaal niet aantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer dat niet in Leiderdorp hoeft te zijn. Desondanks kunnen automobilisten in de nieuwe situatie iets sneller doorrijden, doordat de wachttijd ook voor hen verminderd is. Op deze wijze is de Engelendaal een aantrekkelijkere route dan via de verschillende woonstraten (zoals de Vronkenlaan), maar blijft de route buitenom (via de Oude Spoorbaan en N446) sneller voor doorgaand verkeer.

Bushalte bij Winkelhof
Bushalte Statendaalder richting Leiden heeft een nieuwe plek gekregen. Ze is definitief verplaatst van de hoek van de Gallaslaan naar de uitrit van Winkelhof, ter hoogte van het ING-kantoor. De halte ligt zo beter in de route van fietsers en voetgangers uit de Laan van Berendrecht en dichterbij het winkelcentrum.

Contact
Met vragen en opmerkingen over de afrondende werkzaamheden, kunt u contact opnemen met BAM via de omgevingstelefoon 06 12 623 629 of via e-mail engelendaal@bamwegen.nl.
Het laatste nieuws vindt u op www.leiderdorp.nl/engelendaal.