Nieuwsbericht Herinrichting kruising Persant Snoepweg-Van Diepeningenlaan

Gepubliceerd op: 23 april 2013 00:00

Duurzaam Veilig

In het kader van het Integraal Verkeers- en Vervoersplan en het programma Duurzaam Veilig starten op 6 mei de werkzaamheden voor de herinrichting van de fiets- en  voetgangersoversteek over de Persant Snoepweg ter hoogte van de Van Diepeningenlaan.

De fiets- en voetgangersoversteek over de Persant Snoepweg bij de Van Diepeningenlaan wordt als onveilig ervaren. Dit komt door de combinatie van hoge snelheden en een breed wegprofiel. De breedte van het wegprofiel wordt nog eens vergroot doordat de Persant Snoepweg een in- en uitvoegstrook heeft ter plaatse van de Van Diepeningenlaan.

Het veiliger maken van de fiets- en voetgangersoversteek maken gaat volgens het principe Duurzaam Veilig.
Wat gaat er gebeuren?

  • verwijderen van de in- en uitvoegstrook,
  • versmallen van het wegprofiel ter plaatse van de oversteek waardoor  de oversteeklengte wordt verkort. 
  • het aanbrengen  van een drempel bij de fiets- en voetgangersoversteekplaats, waardoor de snelheid van het verkeer zal afnemen,
  • verbetering van de verlichting en de zichtbaarheid/bebording van het kruispunt.

Het verkeer ondervindt hinder tijdens de werkzaamheden, namelijk: 

  • verkeersregeling door tijdelijke verkeerslichten op de Persant Snoepweg
  • afsluiting van de Van Diepeningenlaan ter hoogte van de Persant Snoepweg
  • omleiding van het verkeer van de Van Diepeningenlaan via de Tollenaersingel.
  • Afsluiting van de fiets- en voetgangersoversteek over de Persant Snoepweg. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de kruising Persant Snoepweg/Engelendaal.

De werkzaamheden beginnen 6 mei en duren tot en met 24 mei