Nieuwsbericht Herinrichting openbaar gebied De Ommedijk

Gepubliceerd op: 05 januari 2011 00:00

Vanaf 17 januari 2011 begint Dura Vermeer Infra in opdracht van Rijnhart Wonen (afhankelijk van de weersomstandigheden) met de herinrichting van het openbare gebied bij De Ommedijk. Er vinden rioleringswerkzaamheden plaats en de straat wordt opnieuw ingericht. Samen met de bewoners wordt een beplantingsplan gemaakt. De ligging van de weg en de parkeerplaatsen staan wel vast. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind juni.

De herinrichting bestaat uit vier fasen:

Fase 1: Keerpunt (tot aansluiting Cor Gordijnsingel)
De werkzaamheden beginnen op 17 januari 2011 en nemen ongeveer 6 tot 8 weken in beslag. Het werk bestaat onder andere uit het verwijderen van begroeiing, vernieuwen van de riolering en het aanbrengen van nieuwe bestrating. Tijdens de werkzaamheden is er geen autoverkeer mogelijk tussen de Cor Gordijnsingel en het Keerpunt. Voor voetgangers worden voorzieningen getroffen en ook de onderdoorgang blijft voor voetgangers open. In deze periode is het niet mogelijk om in dit gebied de auto te parkeren.

Fase 2: Cor Gordijnsingel
Zodra het Keerpunt gereed is (naar verwachting eind maart) wordt gestart met de herinrichting van de Cor Gordijnsingel. De werkzaamheden nemen circa 5 weken in beslag. Ook hier wordt de riolering vervangen en nieuwe bestrating aangebracht. De Cor Gordijnsingel (tussen aansluiting Keerpunt en Kiosk) wordt volledig afgesloten voor het autoverkeer. Het Keerpunt is wel vanuit de richting Buitenhoflaan bereikbaar. Voor voetgangers worden voorzieningen getroffen zodat alle woningen bereikbaar blijven.

Fase 3: Ingang Ommedijk en aansluiting Muzenlaan
Vanaf eind maart wordt ook begonnen met de voorbereidingen voor de aanleg van riolering en nieuwe bestrating rondom de hoofdingang van De Ommedijk. De rioleringswerkzaamheden worden uitgevoerd op het moment dat fase 2 is afgerond.  Dit karwei neemt ongeveer 5 weken in beslag. Doorgaand verkeer vanaf de Muzenlaan naar de Cor Gordijnsingel is dan niet mogelijk. Voor voetgangers worden voorzieningen getroffen.

Fase 4: Jaap ter Haarsingel
Eind mei wordt gestart met de herinrichting van de Jaap ter Haarsingel. Hier komt nieuwe bestrating. De werkzaamheden nemen 5 tot 6 weken in beslag. De Jaap ter Haarsingel wordt dan volledig afgesloten voor het autoverkeer. Voor voetgangers worden maatregelen getroffen.

Gedurende de werkzaamheden wordt ook het gebouw opgeleverd waardoor de drukte van de bouwers afneemt. Met de hulpdiensten wordt apart overleg gevoerd over de bereikbaarheid. Ook de winkels blijven bereikbaar via noodvoetpaden.

Ommedijk fasering