Nieuwsbericht Herinrichtingsplan Merelstraat en Koekoekstraat vastgesteld

Gepubliceerd op: 31 augustus 2011 00:00

De Merelstraat en Koekoekstraat krijgen een nieuwe inrichting. Op 16 augustus 2011 stelde het college van burgemeester en wethouders het ontwerp voor de openbare ruimte tussen Engelendaal en Vronkenlaan vast.

Het gebied wordt duurzaam veilig ingericht met een aantal verkeersdrempels. Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk, maar ze worden anders ingedeeld. De nieuwe parkeervakken op het binnenterrein van de flats worden straks omzoomd met hagen. Ook komt er een grotere verscheidenheid aan planten en struiken. De zieke en instabiele bomen worden gekapt en er worden nieuwe bomen geplant. Het speeltuintje verhuist naar een meer zonnige plek in het groene middengebied.

De bocht in de Laan van Berendrecht aan het begin van de parkpromenade gaan we recht trekken. Het veldje met essen op de hoek Engelendaal/Laan van Berendrecht nemen we eveneens onderhanden, zodat een fraaie en groene toegang tot de wijk ontstaat.

Planning

De herinrichting wordt gezamenlijk met het groot onderhoud in 2013 aangepakt. Behalve herbestrating en aanplanting, wordt de riolering in de Koekoekstraat en Merelstraat vervangen. In 2012 gaan we de uitvoering voorbereiden. Dan wordt een bestek gemaakt en volgt de aanbesteding.

 Ontwerp

Het plan voor de buitenruimte is in samenspraak met een werkgroep van bewoners gemaakt door landschapsarchitect Natascha van den Ban. Op 23 mei 2011 werd het schetsontwerp aan de buurt en belangstellenden gepresenteerd. Meer informatie vindt u op de gemeentelijke website www.leiderdorp.nl.