Nieuwsbericht Herstel kade Dwarswatering

Gepubliceerd op: 18 november 2015 09:50

Foto hondeninlaatplaats


Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft de gemeente Leiderdorp gevraagd de kade langs de Dwarswatering te herstellen. Het gaat met name over de kade langs De Bloemerd en enkele locaties langs de Leyhof. De gemeente gaat hier binnenkort mee aan de slag.

Op meerdere plekken is de kade ingetrapt en/of losgelaten. Dit komt onder andere door honden die het water in gaan, mensen die zomers in De Dwars zwemmen en door golfslag van bootjes. Op alle locaties worden de uitspoelgaten hersteld met klei en onderwaterbeschoeiing. Op enkele plekken worden golfbrekers geplaatst, zodat de beplanting in de oevers weer kan herstellen. Er wordt ook één plek met hardhoutenbeschoeiing verbeterd, omdat het wenselijk is dat op deze plek een vrij uitzicht behouden blijft.

Omdat de kade op sommige beschadigde plekken veel gebruikt wordt door honden zullen er enkele hondeninlaatplekken gemaakt worden. Hiermee wordt de kade beschermd en wordt schade op nieuwe plekken voorkomen.

De uitvoering van de werkzaamheden duurt van de tweede helft van november tot eind november. U kunt enige overlast ervaren als u langs de kade van de Dwarswatering loopt. Kijk voor de exacte locaties onder 'gerelateerde content'.

Met vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Renata Cadee per e-mail via info@leiderdorp.nl o.v.v. 'Herstel kade Dwarswatering' of telefonisch via 071 54 58 500.