Nieuwsbericht Herstel kade Dwarswatering

Gepubliceerd op: 06 januari 2016 08:00

Hondeninlaatplaats

De gemeente heeft afgelopen maand de kade langs de Dwarswatering bij de Bloemerd en op enkele plekken langs de Leyhof vervangen. Op meerdere plekken was de kade ingetrapt en/of losgelaten. Dit komt onder andere door honden die het water in gaan, mensen die zomers in De Dwars zwemmen en door golfslag van bootjes. Op alle locaties zijn de uitspoelgaten hersteld met klei en onderwaterbeschoeiing.

Omdat de kade op sommige beschadigde plekken veel gebruikt wordt door honden zijn er enkele hondeninlaatplekken gemaakt. Hiermee wordt de kade beschermd en wordt schade op nieuwe plekken voorkomen.