Nieuwsbericht Herziening verdeling portefeuilles college

Gepubliceerd op: 21 november 2019 12:00

Naar aanleiding van het vertrek van wethouder Angelique Beekhuizen op 8 oktober en het vertrek van wethouders Willem Joosten en Daan Binnendijk op 18 november is de portefeuilleverdeling van het collge herzien.

Mevrouw Martine de Bas is door de raad op 8 november geïnstalleerd als wethouder ter vervanging van wethouder Beekhuizen. In het college van 12 november zijn de portefeuilles herverdeeld. Echter, vanwege het vertrek van wethouders Joosten en Binnendijk op 18 november, is de verdeling van de portefeuilles opnieuw beoordeeld.

Het ontslag van wethouders Joosten en Binnendijk heeft de nodige gevolgen voor de besluitvorming in het college. Op grond van artikel 36, eerste lid Gemeentewet dient een college, naast een burgemeester, ten minste twee wethouders te hebben. Met het vertrek van beide wethouders wordt niet meer voldaan aan dit vereiste. Dit heeft tot gevolg dat, conform artikel 42, tweede lid Gemeentewet, de burgemeester in de plaats van het college treedt totdat wel aan het minimale aantal wethouders wordt voldaan. In de praktijk brengt dat met zich mee dat er in deze periode vooral lopende zaken worden afgehandeld en geen politiek gevoelige besluiten meer zullen worden genomen. Wethouder De Bas is in functie als wethouder en behartigt een aantal portefeuilles zoals opgenomen in onderstaande tabel. Het feitelijk portefeuillehouderschap en de beslissingsbevoegdheid ligt bij de burgemeester.

De burgemeester hecht eraan, gezien de huidige situatie, het presidium wekelijks  bij elkaar te roepen en gelegenheid te geven om bijgepraat te worden over het hierboven genoemde besluitvormend overleg.

Portefeuilleverdeling