Nieuwsbericht Hoe ervaren bewoners Leiderdorp?

Gepubliceerd op: 06 oktober 2021 09:35

De inwonersenquête vindt elke twee jaar plaats. Een groep bewoners in de leeftijd van 18 tot 85 jaar (2250) kreeg een uitnodiging deze in te vullen. 34% deed dit (in 2019 35%) en kon zo wensen en meningen inbrengen over diverse onderwerpen als voorzieningen, wonen, mobiliteit, duurzaamheid, jeugd, sport en zelfredzaamheid. Ook konden zij hun mening geven over de dienstverlening van de gemeente. Door een weging naar geslacht, leeftijd en wijk, zijn de uitkomsten kenmerkend voor geheel Leiderdorp.

Enkele cijfers
Tachtig procent van de Leiderdorpers geeft voor woongenot een 8 of meer als cijfer. Een groot deel van de bewoners is zeer tevreden over voorzieningen: nabijheid onderwijs (96%), winkelaanbod (93%), gezondheidsvoorzieningen (93%), sport/recreatie (85%) en welzijnsvoorzieningen (81%). 40% van de jongeren wil zich inzetten om buurtgenoten te helpen. Vergeleken met 2019 zijn bewoners vaker bereid buurtgenoten te ondersteunen (52% nu, tegen 44% in 2019). Vier op de tien bewoners voelt zich betrokken bij de mensen in de buurt (in 2019 was dat lager). Tot slot: een kwart van de bewoners is betrokken bij vrijwilligerswerk.

De volledige uitkomst van de inwonersenquête vindt u hier.