Nieuwsbericht Hoe werkt de gemeente Leiderdorp tijdens de Coronacrisis?

Gepubliceerd op: 31 maart 2020 15:15

De huidige situatie vraagt om een nieuwe manier van werken en leven. Ook voor ons. Bij alles wat wij doen staat het voorkomen van snelle verspreiding van het coronavirus en de veiligheid van u en onze medewerkers voorop. Daarom passen wij onze werkzaamheden aan aan de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat alle ambtenaren zoveel mogelijk thuiswerken.

Dit is niet voor alle ambtenaren mogelijk. Zo gaat het werk in de openbare ruimte zoals het groenbeheer, het ophalen van afval en het bemannen van de milieustraat gewoon door. Ook deze werkzaamheden worden aangepast aan de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent onder andere dat er een afstand van minimaal 1,5 meter mogelijk moet zijn.

Het college van burgemeester en wethouders vergadert één maal per week op gepaste afstand om de nodige besluiten te nemen. Wij blijven hiermee werken aan een schoon, heel en veilig Leiderdorp, ook nu.

Kabels en leidingen
De bedrijven die kabels en leidingen leggen in ons dorp, bijvoorbeeld Ziggo en Liander, hebben toestemming om door te blijven werken. Zij doen dit alleen als het werk echt noodzakelijk is. Hierbij zullen zij alle voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Bouwwerkzaamheden
Ook de meeste bouwactiviteiten en het werk aan de weg in het dorp gaan zo veel als mogelijk door. Wij beseffen ons dat die activiteiten ook voor overlast kunnen zorgen omdat veel mensen thuis aan het werk zijn. Of hun welverdiende slaap nodig hebben na een nachtdienst. Met de aannemers die namens ons het werk uitvoeren proberen wij hier indien mogelijk afspraken over te maken. Gaat u zelf thuis klussen? Houd dan ook rekening met uw buren. Stem samen af wat de beste werktijden zijn.

Houd rekening met elkaar. Alleen samen kunnen wij deze crisis aan.