Nieuwsbericht Hoe ziet Leiderdorp er over pakweg 15 jaar uit?

Gepubliceerd op: 09 september 2009 00:00

Wat voor soort woonplaats moet Leiderdorp in 2015 zijn? En wat betekent dat voor het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke dienstverlening? Die vragen staan centraal in de kerntakendiscussie die de gemeenteraad onlangs is gestart.

De roep om een kerntakendiscussie kwam vorig jaar uit de raad en is, volgens de voorzitter van de stuurgroep Kerntakendiscussie Ramon Thunnissen, een vervolg op de toekomstvisie die jaren geleden is gemaakt. ,,Zo af en toe moet je jezelf als gemeente kritisch de vraag stellen: doen we niet te veel of te weinig op sommige gebieden? Natuurlijk heeft een gemeente veel wettelijke taken waar ze niet onderuit kan, maar binnen de beperkte beleidsruimte die er is, zijn ook keuzes te maken.''

Thunnissen benadrukt dat de kerntakendiscussie geen verkapte bezuinigingsoperatie is. ,,Het zou wel een gevolg kunnen zijn, maar het is zeker geen doel op zich. Het is vooral de bedoeling om de koers voor de komende jaren te bepalen. Die kan als leidraad dienen voor het nieuwe gemeentebestuur dat volgend jaar in maart wordt gekozen. ‘'

Hoe hij zelf aankijkt tegen Leiderdorp?  ,,Ik vind het een hele prettige gemeente om in te wonen met veel voorzieningen. Je hebt en kan hier van alles. Bovendien is het winkelapparaat groot. Ik ben wel tevreden.'' Wat nu als iedereen straks een ander wensenlijstje indient? ,,Dan zal de gemeenteraad zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en toch een lijn uit moeten zetten voor de komende jaren. Maar vaak geldt dat de meerderheid de koers bepaalt. Zo werkt dat nu eenmaal.''

Het is de bedoeling dat de kerntakendiscussie nog dit jaar wordt afgerond. Thunnissen heeft geen glazen bol, maar wat verwacht hij zelf van de uitkomst? ,,Ik verwacht in ieder geval niet dat we straks 180 graden andersom gaan. Maar wellicht dat er wel andere accenten worden gelegd met betrekking tot het beleid of dat we inzetten op het behoud van wat we hebben.''

Burgemeester Zonnevylle:
,,Kerntakendiscussie creëert ruimte voor nieuwe of andere aanpak''

Burgemeester Zonnevylle kijkt uit naar de kerntakendiscussie. ,,Dat is bij uitstek het moment om met nieuwe ideeën te komen of een andere aanpak te lanceren.  Welk discussiepunt wat mij betreft aangezwengeld mag worden? Ik kan me voorstellen dat de gemeente zich in de toekomst op een aantal punten minder laat zien. Misschien moeten we in de toekomst wel meer overlaten aan de burger. Een voorbeeld. De gemeente onderhoudt al het openbaar groen. Waarom zouden we een wijkvereniging niet een bepaald bedrag geven waarmee ze zelf een deel van die groenzorg overneemt? Ik heb het dan niet over groot onderhoud, maar bijvoorbeeld over de inrichting van groenstroken.

We willen met z'n allen niet meer geld aan de burger vragen. Maar dit houdt automatisch in dat er keuzes gemaakt moeten worden. Op een gegeven moment is de portemonnee van de gemeente toch echt leeg. Misschien moet je wel gewoon durven te zeggen: die vereniging krijgt wel subsidie en die niet meer. Of je kiest er voor om alles in stand te houden en geeft iedereen een beetje..."

Zonnevylle omschrijft de kerntakendiscussie als 'smeerolie die nodig is voor zielenmassage'. ,,Een paar jaar geleden is na een jarenlange discussie het besluit gevallen om de muziekschool op te heffen. Men kwam tot de conclusie dat het geld dat door de gemeente aan de muziekschool werd besteed ten goede kwam aan maar een beperkt deel van de bevolking. Keuzes durven te maken. Dat is niet altijd makkelijk, maar wel nodig.''