Nieuwsbericht Holland Rijnland stelt uitvoeringsprogramma regionaal verkeers- en vervoersplan vast

Gepubliceerd op: 16 april 2012 00:00

Het Dagelijks Bestuur van het regionale samenwerkingsverband Holland Rijnland heeft op 5 april 2012 het definitieve Uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeers- en Vervoerplan 2012-2015 vastgesteld.
Lees:
Uitvoeringsprogramma RVVP
Fietsprojecten
Projectenlijst
Bijlage 4. Projectbladen

Meer informatie over het RVVP vindt u op de website van Holland Rijnland