Nieuwsbericht Holland Rijnland wijzigt Gemeenschappelijke regeling

Gepubliceerd op: 16 januari 2013 00:00

Het Algemeen Bestuur van regio Holland Rijnland heeft in haar vergadering van 20 juni 2012 besloten haar Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland te wijzigen. Ruim zes jaar na vaststelling van de Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland was het tijd voor een algehele herziening van de regeling. Diverse bepalingen zijn aangepast naar aanleiding van onduidelijkheden in de praktijk of ter verbetering van de regeling toegevoegd. Nu aan alle wettelijke vereisten is voldaan treedt deze zesde wijziging in werking op 1 februari 2013.

De zesde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling ligt zes weken voor iedereen ter inzage in alle gemeentehuizen van de Holland Rijnland-gemeenten en het kantoor vanHolland Rijnlandaan het Schuttersveld 9 te Leiden. De nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland is te vinden op: www.hollandrijnland.net/publicaties