Nieuwsbericht Hoofdstraat verlegd en stremmingen scheepvaart

Gepubliceerd op: 25 augustus 2010 00:00

Verleggen Hoofdstraat

 Combinatie A4 Burgerveen - Leiden werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan de verbreding van de A4. Volgende week, vanaf week 35, wordt ter hoogte van het viaduct met rijksweg A4, de Hoofdstraat 2 á 3 meter in de richting van de Ericalaan verlegd. Het doorgaande verkeer ondervindt hier geen hinder van. Door deze verplaatsing komt werkruimte beschikbaar voor activiteiten aan het stempelraam van de verdiepte ligging. De verkeerssituatie duurt voort tot ongeveer het einde van dit jaar.

 Mocht u vragen hebben over de verbreding van de A4, dan kunt u bellen naar de Centrale Informatielijn 0900 - 444 33 22. Om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief die de aannemer namens Rijkswaterstaat uitgeeft: nieuwsbrief.A4BL@bamciviel.nl

 

Stremmingen scheepvaart Oude Rijn

De Combinatie A4 Burgerveen – Leiden werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan de verbreding van de A4 waaronder de verdiepte ligging van rijksweg A4 onder de Oude Rijn. Vanwege werkzaamheden is de Oude Rijn ter hoogte van de A4 van 30 augustus tot en met 1 oktober 2010 en van 18 oktober tot en met 22 oktober 2010 op doordeweekse dagen tussen 07.00 en 19.00 uur volledig gestremd voor scheepvaartverkeer.

 In de periode van 4 oktober tot en met 17 oktober 2010 is de Oude Rijn gedurende 24 uur aaneengesloten volledig gestremd voor scheepvaartverkeer ook in het weekeind.

Er vinden diverse werkzaamheden plaats voor de bouw van het aquaduct. Voor een actuele stand van zaken raden we u aan de scheepvaartberichten van de Provincie Zuid Holland te volgen (zie ook www.waterkampioen.nl/ onder het kopje vaartberichten).