Nieuwsbericht Hoorzitting commissie bezwaar en beroep

Gepubliceerd op: 04 augustus 2010 00:00

Op 13 augustus 2010 zal de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften van de gemeente Leiderdorp de volgende zaken openbaar behandelen:

 Om 14.30 uur               De openbare behandeling van het bezwaarschrift gericht tegen het besluit tot verlening van een bouwvergunning voor het vergroten van de woning aan de Korenmolen 1 te Leiderdorp.

15.15 uur                     De openbare behandeling van het bezwaarschrift gericht tegen het besluit tot wijziging van de verleende bouwvergunning woonzorgcomplex “De Ommedijk” te Leiderdorp.

 De hoorzitting zal plaatsvinden op het gemeentehuis aan de Statendaalder 1 te Leiderdorp. Geïnteresseerden kunnen zich op de gemelde tijdstippen melden bij de balie. De op de zaken betrekking hebbende stukken liggen uitsluitend voor belanghebbenden ter inzage bij de secretaris van de commissie.