Nieuwsbericht Huisvesting en opvang vluchtelingen in Leiderdorp

Gepubliceerd op: 14 oktober 2015 09:15

De gemeenten in de Leidse Regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest , Voorschoten, Zoeterwoude) hebben de krachten gebundeld op het gebied van huisvesting van vluchtelingen. Door de grote toestroom van vluchtelingen in Nederland is het belangrijk dat mensen die al een verblijfsvergunning hebben en nu nog in een AZC verblijven, aan huisvesting worden geholpen zodat de noodzakelijke ruimte voor de nieuwe asielzoekers ontstaat. De gemeenten in de Leidse regio zoeken gezamenlijk naar mogelijkheden om vergunninghouders in een hoog tempo te huisvesten. Voor sommige kan dat een definitieve plek zijn, anderen kunnen ook te maken krijgen met een tijdelijke situatie, maar zij blijven in ieder geval wel in de regio. Wij bieden hun hierdoor perspectief op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs en werkgelegenheid en zo zorgen we voor een goede integratie in de samenleving in de Leidse regio. Ook voor crisisopvang (voor 72-uur voor nieuwe vluchtelingen) zoeken de vijf gemeentes gezamenlijk naar een oplossing.

Crisisopvang-72 uur
Sinds vrijdag 9 oktober zijn in de gemeenten Leiden en Voorschoten twee crisisopvanglocaties voor een periode van maximaal een week ingericht.
In Leiderdorp wordt nu onderzocht of de gymzalen in het voormalige ROC aan de Leidsedreef geschikt zijn te maken voor crisisopvang van 72 uur. Deze locatie is niet in eigendom van de gemeente en het is ook nog niet duidelijk hoe de staat is van het gebouw. Het college wil deze locatie als eerste inzetten voor crisisopvang. Mocht dit onverhoopt niet haalbaar zijn, dan overwegen burgemeester en wethouders de inzet van een van de twee crisisopvanglocaties die de gemeente heeft: sporthal De Bloemerd en sporthal De Does, voor de opvang van vluchtelingen voor de duur van 72 uur. Deze periode kan op verzoek van het COA één keer worden verlengd met 72 uur.

Huisvesting vergunninghouders
Voor de huisvesting van mensen die al een verblijfsvergunning hebben, is de gemeente met de eigenaren in gesprek over de leegstaande gebouwen in de gemeente. Dit zijn gebouwen die de potentie hebben om op korte termijn verbouwd te kunnen worden voor bewoning. Dan moet u denken aan gebouwen zoals de zusterflat bij Leythenrode of het Statenhof bij Winkelhof.
Over de mogelijkheden zowel op het gebied van crisisopvang als voor wat betreft de huisvesting van vergunninghouders, wordt ook met de woningcorporatie Rijnhart Wonen gesproken.

Informeren
Als er vluchtelingen naar Leiderdorp komen, informeert de gemeente inwoners en ondernemers zo snel en zo volledig mogelijk.  In de omgeving van een mogelijke opvanglocatie verspreiden wij een bewonersbrief. U vindt dan ook informatie op onze website www.leiderdorp.nl/vluchtelingenopvang en u krijgt de gelegenheid uw vragen te stellen tijdens een inloopbijeenkomst.

Voor nadere informatie voor dit moment óf voor suggesties op dit gebied, kunt u contact opnemen met: afdeling communicatie, info@leiderdorp.nl.