Nieuwsbericht Huisvesting en opvang vluchtelingen in Leiderdorp en regio

Gepubliceerd op: 17 december 2015 16:00

De vluchtelingenproblematiek in de wereld en op nationaal niveau leidt ertoe dat alle gemeenten  een steentje willen en moeten bijdragen. We zoeken naar mogelijkheden om vergunninghouders (vluchtelingen met al dan niet een tijdelijke verblijfsvergunning) in een hoog tempo te huisvesten. De belangen van andere woningzoekenden verliezen wij daarbij niet uit het oog. Ook is er aandacht voor de integratie van de vluchtelingen in de samenleving (inburgering, onderwijs, werkgelegenheid). De gemeenten in de Leidse Regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest , Voorschoten, Zoeterwoude) hebben de krachten gebundeld op het gebied van huisvesting van vluchtelingen. Na de crisisopvang die alle gemeente hebben geboden, worden nu locaties gezocht voor noodopvang  (het gaat hierbij om een voorziening voor tijdelijke opvang van 6 maanden tot maximaal een jaar). De druk op de asielzoekerscentra in het land blijft onverminderd hoog.

Noodopvang vluchtelingen in Leiderdorp
Het gemeentebestuur wil een bijdrage blijven leveren aan de opvang van vluchtelingen in Leiderdorp. De gemeente is in gesprek met het COA over een mogelijke noodopvang in Leiderdorp.
Het gaat dan om de ROC-locatie die al eerder in beeld was voor crisisopvang. Het COA is een onderzoek gestart naar de geschiktheid van de ROC-locatie voor noodopvang. Wij verwachten op  korte termijn een reactie van het COA. Voor de duidelijkheid, het zou om noodopvang gaan voor maximaal een jaar. Zodra er meer duidelijkheid is of de noodopvang door zal gaan, dan zullen wij u nader informeren.

Huisvesting vergunninghouders
Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen (vergunninghouders) verhuizen naar een eigen woonruimte. Gemeenten hebben de taak om deze vergunninghouders te huisvesten. Elk halfjaar krijgen gemeenten door het Rijk een taakstelling opgelegd voor het aantal te huisvesten vergunninghouders. Op basis daarvan koppelt het COA de vergunninghouder aan een gemeente. De gemeente zoekt vervolgens passende woonruimte. In Leiderdorp moeten we de eerste helft van 2016 vooralsnog 32 vergunninghouders huisvesten. De kosten voor maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen wordt sinds jaar en dag door de gemeente uitbesteed aan Vluchtelingenwerk. Vanwege de verhoogde instroom van asielzoekers ontvangen gemeenten vanaf 2016 een extra bijdrage van het rijk voor de maatschappelijke begeleiding van deze mensen.

Informeren
Over de eventuele noodopvang  in Leiderdorp zal de gemeente inwoners en ondernemers zo snel en zo volledig mogelijk.  In de wijde omgeving van een opvanglocatie zullen wij een bewonersbrief  verspreiden. U vindt dan ook informatie op onze website www.leiderdorp.nl/vluchtelingenopvang, wij zullen een informatiebijeenkomst organiseren en u krijgt de gelegenheid uw vragen te stellen. U kunt ook op de hoogte blijven door u aan te melden voor onze nieuwsbrief via www.leiderdorpmail.nl. U kunt u aanmelden voor het onderwerp 'vluchtelingenopvang'.

Contact
Voor nadere informatie voor dit moment óf voor suggesties op dit gebied, kunt u contact opnemen met: afdeling communicatie, info@leiderdorp.nl