Nieuwsbericht Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2013

Gepubliceerd op: 14 maart 2014 00:00

Regio Holland Rijnland heeft vanaf 1 april 2014 een nieuw woonruimteverdeelsysteem. De twee huidige systemen van Woonmarkt Rijnstreek en Woonzicht gaan op in één eenvoudig, transparant en efficiënt regionaal systeem. De basis hiervoor is de regionale Huisvestings­verordening Holland Rijnland 2013. Deze regelt ook dat in de regionale woonruimteverdeling ruimte is voor specifieke lokale opgaven: lokaal maatwerk.

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft deze verordening en de toelichting daarop in haar vergadering van 26 juni 2013 vastgesteld. De woningcorporaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de huisvestings­verordening. De afspraken hiervoor zijn geregeld in het Convenant Woonruimteverdeling Corporaties Holland Rijnland 2013 en in Nadere regels woonruimteverdeling die door het Dagelijks Bestuur zijn vastgesteld.

De Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2013 en de Nadere regels woonruimteverdeling treden in werking op 1 april 2014 en liggen samen met de toelichting op de verordening vanaf heden gedurende zes weken gedurende kantooruren ter inzage in de gemeentehuizen van de aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. De verordening ligt ook ter inzage op het kantoor van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG in Leiden. (zie ook)

logo holland rijnland