Nieuwsbericht Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015

Gepubliceerd op: 01 juli 2015 09:20

De regionale Huisvestingsverordening van Holland Rijnland is aangepast. Twee gebeurtenissen geven daartoe aanleiding. Op de eerste plaats is dat de toetreding van Boskoop tot Alphen aan den Rijn. Het is wenselijk dat in de hele gemeente dezelfde (regionale) regels voor woonruimteverdeling gelden. Door een omzettingsmaatregel voor de woningzoekenden uit Boskoop op te nemen in de huisvestingsverordening wordt de aansluiting een feit.

De tweede reden is de vaststelling van de nieuwe Huisvestingswet 2014. Op grond van deze nieuwe wet vervallen alle huisvestingsverordeningen die gebaseerd zijn op de oude Huisvestingswet. Juridisch-technische aanpassingen waren daarom noodzakelijk.

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft de nieuwe verordening en de toelichting daarop in zijn vergadering van 24 juni 2015 vastgesteld. De woningcorporaties hebben de uitvoering van de huisvestings¬verordening op zich genomen. De woningen worden aangeboden via WoningNet Holland Rijnland.

De Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 treedt in werking op 1 juli 2015 en ligt samen met de toelichting op de verordening vanaf heden gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage in de gemeentehuizen van de volgende regiogemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. De verordening ligt ook ter inzage op het kantoor van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG in Leiden.