Nieuwsbericht Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 1e wijziging

Gepubliceerd op: 06 april 2016 13:05

De regionale Huisvestingsverordening van Holland Rijnland is aangepast. Op 1 juli 2015 is de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 in werking getreden. Deze verordening is nu gewijzigd. Het gaat bij de wijziging om het mogelijk te maken passendheidseisen te stellen aan de huishoudengrootte bij woningen met een huurprijs boven 576 euro (volgend uit de Woningwet), en om het vaststellen van de rechten van studerende vergunninghouders op vervolghuisvesting na een campuscontract. Ten slotte wordt een aantal onvolkomenheden in de tekst gecorrigeerd.

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft de 1e wijziging van de Huisvestingsverordening en de toelichting daarop in haar vergadering van 23 maart 2016 vastgesteld.

De Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 1e wijziging treedt in werking op 15 april 2016. De verordening ligt samen met de toelichting op de verordening vanaf heden gedurende zes weken, tijdens kantooruren, ter inzage in de gemeentehuizen van de aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten met uitzondering van de gemeenten: Noordwijkerhout, Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. De verordening ligt ook ter inzage op het kantoor van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG in Leiden.

Documenten
Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 1e wijziging 23 maart 2016

Toelichting Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 1e wijziging 23 maart 2016