Nieuwsbericht Identiteitskaart nog niet gratis

Gepubliceerd op: 13 oktober 2010 00:00

Het gerechtshof in Den Bosch heeft beslist dat gemeenten een Nederlandse identiteitskaart gratis moeten verstrekken. Ze mogen daarvoor geen leges meer rekenen.

De uitspraak is nog niet definitief. De gemeente tegen wie deze zaak loopt, kan hier nog tegen in cassatie gaan (dit betekent dat je beroep aantekent bij het hoogste gerechtshof van het land tegen een uitspraak van een lagere rechter).

De Hoge Raad zal een oordeel geven over de uitspraak. Zolang de uitspraak nog niet definitief is, moeten leges worden betaald bij de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart. Het is wel mogelijk om bezwaar tegen die leges in te dienen. Een voorbeeld van een bezwaarschrift is bij de balie van Gemeentewinkel verkrijgbaar.

Om de kosten voor gezinnen enigszins te beperken, heeft de overheid het tarief voor een Nederlandse ID-kaart voor kinderen tot en met 13 jaar verlaagd. Dit verlaagde tarief wordt het jeugdtarief genoemd. Het jeugdtarief geldt sinds 1 januari 2010 en bedraagt € 8,95. Deze kosten zijn gelijk aan die van een kinderbijschrijving. Vanaf 2011 bedraagt het jeugdtarief maximaal € 9,22.