Nieuwsbericht Index071: een nul-meting in crisistijd

Gepubliceerd op: 30 maart 2020 14:35

Onder uitzonderlijke omstandigheden presenteert Economie071 de Index071 editie 2019-2020: de economische monitor van de Leidse regio. Deze zesde editie verschijnt op een breukvlak in de tijd. De inventarisatie laat wederom mooie groeicijfers zien, maar heeft betrekking op de voortgang van de regionale economie tot en met december 2019. Inmiddels houdt de uitbraak van het coronavirus de wereld in zijn greep. Deze editie is daarmee, onbedoeld, een 0-meting. Het laat zien hoe de economie in de Leidse regio er voor stond bij aanvang van de crisis. De impact hiervan zal in de volgende jaargangen duidelijk worden.

Op dit moment is niet duidelijk wanneer de situatie in de gezondheidszorg en de economie zich stabiliseert. Wel laat de recente geschiedenis zien dat een flinke crisis structurele ontwikkelingen kan versnellen. Economie071 wil snel zicht krijgen op de impact van de crisis op de regionale economie. Daarom wordt er nu, in aanvulling op de index, een Quicskcan gemaakt. Een eerste inventarisatie van de economische gevolgen voor de Leidse regio. Dat overzicht biedt houvast in het bepalen van een gezamenlijke strategie.

Kennisregio
Regio Leiden profileert zich als kennisregio. De Index laat zien dat op dit vlak ook de meeste groei is geboekt. Naar de toekomst toe lijkt 'kennis' ook het belangrijkste wapen te zijn om de gevolgen van de crisis te beperken. Academisch en specialistisch werk (biomedisch, zorg, techniek) kan een crisis beter weerstaan dan werk in andere sectoren. De corona-crisis kan het specifieke 'kennis-karakter' van de 071-economie daarom wel eens vergroten, en de verschillen met andere regio's verscherpen. De vraag naar hooggeschoolden (wo, hbo) en vakbekwame specialisten (mbo4 niveau) zal in dat geval toenemen. Lager gekwalificeerden zijn minder veerkrachtig weten we uit eerdere crisissituaties en zullen de nadelen ondervinden.

Methodiek van Index071
De Index071 brengt aan de hand van ruim 50 indicatoren verdeeld over zeven thema's de regionaal economische ontwikkeling in kaart. De cijfers hebben betrekking op de 071-regio, bestaande uit de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoud. Als basisjaar voor de vergelijking is 2014 aangehouden. Dat jaar krijgt het indexcijfer 100. De groei in volgende jaren valt af te lezen aan een hoger of lager cijfer. In 2019 komt het indexcijfer uit op 115. Een groei van 5 indexpunten ten opzichte van 2018 en een groei van 15 indexpunten ten opzichte van het basisjaar 2014. De Index071 heeft een update gekregen ten opzichte van voorgaande jaren. Dat betekent nieuwe parameters, een andere thema-indeling en een gewijzigd basisjaar. De inhoud van de Index volgt daarmee de veranderende economie. De methodische opzet is onveranderd gebleven ten opzichte van voorgaande jaren. Als altijd is terugblikken in de tijd mogelijk aan de hand van de verschillende jaarreeksen.

Logo Economie071