Nieuwsbericht Informatieavond 21 november

Gepubliceerd op: 15 november 2016 14:40

Tijdens de informatieavond gaan raadsleden in gesprek met inwoners en organisaties over een actueel thema. Ook is de informatieavond het moment waarop presentaties worden verzorgd door het ambtelijk apparaat.
De informatieavond is uitsluitend informatief, er vindt geen besluitvorming plaats.
De informatieavond van 21 november is in het gemeentehuis en gaat over:

  • 20.30 – 21.15 uur: Omgevingsdienst West Holland
    Mevrouw Yvonne Peters, voorzitter van het DB, geeft een presentatie over de huidige en toekomstige situatie van de omgevingsdienst.
  • 21.30 – 22.15 uur: Reïntegratie
    Tijdens deze presentatie wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden die de gemeente biedt om inwoners te laten re-integreren. Er is aandacht voor de reguliere doelgroep (Re-integratie Leiden, (RL)), jongeren (Project JA) en statushouders (Project JAS). Vanzelfsprekend is er de mogelijkheid om vragen te stellen en met elkaar in discussie te gaan.

Meer informatie vindt u op www.raadleiderdorp.nl of neemt u contact op met de griffie via griffie@leiderdorp.nl.