Nieuwsbericht Informatieavond A4 Burgerveen–Leiden

Gepubliceerd op: 28 februari 2012 00:00

Rijkswaterstaat organiseert samen met de Combinatie A4 een informatiebijeenkomst voor omwonenden over de verbreding van de A4 tussen Leiderdorp en Leiden/Zoeterwoude-Dorp. Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 18.30 en 21.30 uur.

Binnenkort komt het nieuwe weggedeelte van de A4 richting Den Haag beschikbaar voor verkeer. Daarna wordt gestart met het ombouwen van de bestaande A4, waar eveneens een verdiepte ligging en een stalen aquaduct komt. Omwonenden worden geïnformeerd over de bouw en planning van deze werkzaamheden. Deze vinden vooral plaats op het grondgebied van Zoeterwoude en Leiderdorp. Om 19.00 uur en 20.15 uur wordt een korte presentatie gegeven over de werkzaamheden van de sloop van de ‘oude’ A4 tot en met de eindsituatie in 2014.

Wegverbreding en -verdieping

Rijkswaterstaat werkt samen met de Combinatie A4 aan de verbreding van de rijksweg tussen Leiderdorp en Zoeterwoude-Dorp. De rijksweg A4 zorgt voor veel hinder in de omgeving. Daarom wordt de weg tussen knooppunt Burgerveen en Leiden verbreed en verdiept. Op dit moment wordt verder gewerkt aan het laatste weggedeelte tussen Leiderdorp en Leiden/Zoeterwoude-Dorp. Dit is naar verwachting eind 2014 geheel gereed.

De informatiebijeenkomst is op 1 maart van 18.30 tot 21.30 uur in het informatiecentrum A4, Bospolder 11 in Leiderdorp.

Meer informatie vindt u via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002 of kijk op www.rijkswaterstaat.nl/A4 of www.vanAnaarBeter.nl.