Nieuwsbericht Informatieavond op 17 juni over nieuwbouw woonflats Pinksterbloem

Gepubliceerd op: 09 juni 2021 12:55

Op 17 juni organiseren woningcorporatie Rijnhart Wonen en de gemeente een digitale informatiebijeenkomst over vervangende nieuwbouw van drie woonflats aan de Pinksterbloem. De bijeenkomst is bedoeld voor omwonenden en andere belangstellenden. De informatiebijeenkomst begint om 19.00 uur en duurt tot 20.30 uur.
Rijnhart Wonen wil drie woonflats aan de Pinksterbloem slopen en vervangen door nieuwbouw. De corporatie heeft een schetsontwerp van de nieuwe gebouwen en de omringende openbare ruimte gemaakt. Dat gebeurde in overleg met de gemeente. Op 25 mei stemde het college van burgemeester en wethouders in met de uitgangspunten voor herontwikkeling van de locatie Pinksterbloem.

Programma
Tijdens de bijeenkomst lichten Rijnhart Wonen en de gemeente het plan, de uitgangspunten en de planning toe. Ook vertellen zij hoe en waarover omwonenden kunnen meedenken over de plannen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst, via deze link: www.rijnhartwonen.nl/pinksterbloem.

Uitgangspunten
De gemeente toetst het plan van Rijnhart Wonen voor de Pinksterbloem aan de gemeentelijke uitgangspunten. Die worden op 28 juni besproken door het Politiek Forum en op 12 juli in de gemeenteraad behandeld. U kunt de vergaderstukken na 17 juni bekijken in het raadsinformatiesysteem via deze pagina.