Nieuwsbericht Informatieavond over werkzaamheden Hofdijklaan Leiderdorp (N446)

Gepubliceerd op: 23 november 2011 00:00

De provincie Zuid-Holland organiseert op donderdag 1 december een informatieavond over werkzaamheden aan de Leiderdorpse Hofdijklaan (provinciale weg N446). De werkzaamheden beginnen volgend jaar herfst en zijn vóór het einde van 2012 afgerond. De bijeenkomst vindt plaats tussen 19.15 en 21.30 uur in het Leiderdorpse gemeentehuis aan de Statendaalder 1. Omwonenden en belangstellenden zijn van harte welkom.

Om 19.30 uur geven medewerkers van de provincie, gemeente Leiderdorp en milieudienst DCMR een toelichting bij het ontwerp, de benodigde wijzigingen in het bestemmingsplan en de resultaten van het geluidsonderzoek. Daarvoor en daarna kunt u de tekeningen van het definitieve ontwerp bekijken en er zijn medewerkers van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiderdorp aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Over de werkzaamheden

De provincie Zuid-Holland gaat in de herfst van 2012 op de N446 aan het werk tussen de rotonde Oud Ade en de rotonde A4. Dan wordt de hoofdrijbaan verbreed en krijgt de weg nieuw asfalt. Ook voert de provincie een aantal andere aanpassingen uit. Zo verdwijnen er twee aansluitingen van de parallelweg op de hoofdrijbaan. Ook komen vijf kleine stopplaatsen langs de kant van de weg te vervallen. Twee daarvan worden vergroot tot echte vluchthaven. Tot slot komt er een bypass bij Ghoybos en wordt de heg langs de parallelweg vervangen.

Informatiebijeenkomst voor start werk

Vlak vóór de start van de werkzaamheden organiseert de provincie nog een bewonersavond. Tijdens deze bijeenkomst krijgen bezoekers het definitieve ontwerp en de definitieve omleidingsroutes te zien. Ook is dan de planning van de aannemer bekend.

Overlast

Hoewel de provincie er alles aan doet om de overlast te beperken, is ongemak niet te voorkomen. De reconstructie van de N446 is een ingrijpende operatie die overlast met zich meebrengt. Denk aan geluidsoverlast, wegafsluitingen voor doorgaand verkeer, parkeergelegenheid die tijdelijk wordt verplaatst en druk bouwverkeer. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Meer informatie

Op www.zuid-holland.nl/n446 staat actuele informatie over de werkzaamheden op de N446.

De provincie Zuid-Holland werkt aan goede en veilige provinciale infrastructuur. Groot onderhoud wordt zo veel mogelijk trajectsgewijs en integraal uitgevoerd. Rijbaanbreedte en belijning worden aangepast aan de eisen van Duurzaam Veilig. Na de werkzaamheden is de weg in principe zes jaar onderhoudsvrij. Hoewel overlast voor (vaar)weggebruikers en omwonenden onvermijdelijk is, doet de provincie er alles aan om deze zo beperkt mogelijk te laten zijn.