Nieuwsbericht Informatieavond Sociaal Domein

Gepubliceerd op: 06 december 2016 18:15

De gemeenteraad organiseert op 19 december een informatieavond over het Sociaal Domein. U bent van harte welkom bij deze avond aanwezig te zijn. De avond start om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

 

De avond is in tweeën verdeeld:
Een presentatie over het Sociaal Domein. Aan de hand van acht thema's is onderzocht waarin Leiderdorp uniek is. Het sociaal team Leiderdorp (STL) zal vervolgens kort zijn monitor presenteren. Daarna zullen diverse partners zich voorstellen.

Het tweede deel van de avond krijgt u de mogelijkheid om zelf met verschillende partners uit het Sociaal Domein in gesprek te gaan. Onder andere het Sociaal Team Leiderdorp, het Jeugd- en Gezinsteam (CJG) en de afdeling Schuldhulpverlening zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@leiderdorp.nl of (071) 54 54 825.

Samen Leiderdorp