Nieuwsbericht Informatieavond waterplan op 16 november

Gepubliceerd op: 03 november 2010 00:00

Dwarswatering De gemeente Leiderdorp heeft steeds meer verantwoordelijkheden op het gebied van water. Bovendien zijn er meer raakvlakken bij het uitoefenen van bepaalde taken met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Hoe het watersysteem nu functioneert,

hoe het er in de toekomst uit gaat zien en welke maatregelen hiervoor nodig zijn, wordt allemaal uitgelegd in het zogenoemde waterplan. Op dinsdag 16 november vindt een informatiemarkt plaats waarbij wordt ingegaan op de inhoud van dit plan.

Onlangs is het waterplan opgesteld door de gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het plan gaat over het watersysteem in het bebouwde gebied van Leiderdorp. Aanleiding voor het plan zijn wijzigingen in de wetgeving waardoor de verantwoordelijkheden van de gemeente op dit gebied zijn vergroot. Ook is de gemeente op bepaalde vlakken dichter komen te staan bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Eind dit jaar wordt het waterplan ter vaststelling aangeboden aan de Leiderdorpse gemeenteraad en aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Informatieavond
Graag nodigen wij u uit voor een informatiemarkt over het watersysteem van Leiderdorp en het gemeentelijk waterplan. Deze vindt plaats op dinsdag 16 november tussen 19.00 - 22.00 uur in bibliotheek BplusC in De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110.

De bijeenkomst heeft het karakter van een inloopavond. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig evenals medewerkers van het hoogheemraadschap. Om 20.00 uur en om 21.00 uur wordt een korte presentatie over het Waterplan Leiderdorp gegeven. Op de informatiemarkt zijn ook wethouder Leo Maat (portefeuillehouder waterbeheer) en hoogheemraad Pieter Hellinga  aanwezig. 

 Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Suzanne van Noorloos, afdeling  communicatie van de gemeente Leiderdorp. Telefoonnummer: (071) 54 59 910 of email svannoorloos@leiderdorp.nl.

Wij hopen u op 16 november te mogen begroeten!

Foto: de Dwarswatering in Leiderdorp
Fotograaf: Johan Steenbergen