Nieuwsbericht Informatiebijeenkomst over gebiedsvisie Lage Zijde op 21 juni 2016

Gepubliceerd op: 14 juni 2016 14:50

Burgemeester en wethouders willen bedrijventerrein Lage Zijde aan de Achthovenerweg herstructureren. Bedoeling is het bedrijventerrein met circa 2.3 ha te verkleinen en beter in te passen in het landschap. Het plan is uitgewerkt in de concept gebiedsvisie Lage Zijde.

Informatiebijeenkomst
Tijdens een informatiebijeenkomst op dinsdag 21 juni van 19.30 tot 21.00 uur geven wij in het gemeentehuis een toelichting op de gebiedsvisie. Na een presentatie krijgt u gelegenheid vragen te stellen en een reactie op de visie te geven. U bent van harte welkom.

Gebiedsvisie ter inzage
De concept gebiedsvisie Lage Zijde ligt tot en met 29 juni 2016 ter inzage. Binnen deze periode kan iedereen zijn of haar reactie op de gebiedsvisie schriftelijk, digitaal of mondeling naar voren brengen.

  • Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden gestuurd naar postbus 35, 2350 AA Leiderdorp, onder vermelding van 'reactie concept gebiedsvisie Lage Zijde'.
  • Digitale reacties moeten worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden gemaild naar ro@leiderdorp.nl, onder vermelding van 'reactie concept Gebiedsvisie Lage Zijde'.
  • Mondelinge reacties kunnen (op afspraak) naar voren worden gebracht in het gemeentehuis. U kunt hiervoor contact opnemen met AndrĂ© Stoffers, telefoonnummer 071 54 54 830.


De concept gebiedsvisie Lage Zijde is te vinden op de gemeentelijke website www.leiderdorp.nl/lagezijde. U kunt de concept gebiedsvisie ook inzien in het gemeentehuis gedurende de openingstijden.

Aanleiding gebiedsvisie
De gemeenten langs de Oude Rijn en de provincie Zuid-Holland hebben in het samenwerkingsverband De Oude Rijnzone (ORZ) afgesproken bedrijventerrein Lage Zijde te verkleinen en te herstructureren. Eerste stap daartoe is de verplaatsing van Vliko. Het afvalverwerkingsbedrijf vertrekt in de loop van dit jaar naar het bedrijventerrein Grote Polder in Zoeterwoude. De 2,3 ha die Vliko achterlaat, moet een groene invulling krijgen. Dit is een belangrijke reden om een gebiedsvisie op te stellen. Daarnaast willen wij het bedrijventerrein een kwaliteitsimpuls geven. Dat is noodzakelijk voor het goed functioneren van het terrein in de toekomst. Tevens bestaat de wens het bedrijventerrein landschappelijk in te passen in het polderlandschap.