Nieuwsbericht Informatiebijeenkomst over Ruigekade 3 december

Gepubliceerd op: 25 november 2014 14:20

Het gemeentebestuur van Leiderdorp gaat de Ruigekade aantrekkelijker voor fietsers en wandelaars maken. Op woensdag 3 december 2014 van 19.30 tot 21.30 uur organiseren we een informatiebijeenkomst over het plan.

De Ruigekade wordt van Achthovenerweg tot Doespolderweg heringericht als voetpad. Aan de kant van de polder komt een nieuw fietspad. Ook leggen we natuurvriendelijke oevers, ‘natte’ natuur en voorzieningen zoals rustplekken aan. De recreant kan de natuur en het polderlandschap zo op en top beleven. Verbreding van de sloot over de gehele lengte van de Ruigekade behoort eveneens tot het plan. Die moet voor meer waterberging zorgen. Dit is een van de maatregelen die het Hoogheemraadschap van Rijnland wil treffen om burgers tegen wateroverlast te beschermen. Deze ‘wateropgave’ wordt meegenomen in de uitvoering.

Informatiebijeenkomst
De plannen en planning lichten we toe op een informatiebijeenkomst op woensdag 3 december 2014 van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1 te Leiderdorp.
Het programma van de avond ziet er als volgt uit.

  • 19.30 uur: Inloop en gelegenheid om de tekeningen van het ontwerp te bekijken. Medewerkers van de gemeente en het hoogheemraadschap zijn aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden.
  • 20.00 uur: Opening door wethouder Jeff Gardeniers. Vervolgens presentatie over de wateropgave van het Hoogheemraadschap van Rijnland en presentatie over het ontwerp van de Ruigekade en de planning van de uitvoering. Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van vragen en geven van reacties.
  • 21.00 uur: Gelegenheid om de tekeningen te bekijken.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een mail te sturen naar mjansen@leiderdorp.nl Of belt u naar (071) 54 58 736.

Contact
Bent u niet in de gelegenheid te komen en heeft u vragen? Neemt u dan contact op met projectleider Paul Vermeer. Zijn telefoonnummer is (071) 54 54 857 en per e-mail is hij te bereiken via pvermeer@leiderdorp.nl.

Ruigekade