Nieuwsbericht Informatiebijeenkomst Zijldijk

Gepubliceerd op: 07 februari 2017 13:00

Op woensdag 15 februari organiseren het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Teylingen een informatiebijeenkomst over de Zijldijk. De partijen werken, samen met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiderdorp, aan de dijkverbetering, oeverconstructie en wegreconstructie van de Zijldijk in de Boterhuispolder. Graag praten we u bij over de voortgang van het project en de huidige stand van zaken. Belangstellenden zijn om 20.00 uur welkom in partycentrum De Zijl, Paramaribostraat 66 in Leiden. De bijeenkomst duurt tot 21.30 uur.

Voorbereiding werkzaamheden
De dijk langs de Zijl voldoet niet meer aan de eisen; de dijk is te laag en op een aantal plekken te smal, waardoor deze instabiel wordt. Ook de weg wordt geheel gereconstrueerd door de gemeente. Deze werkzaamheden worden momenteel, in goed overleg met de direct betrokkenen, voorbereid. Naar verwachting starten de eerste werkzaamheden in de zomer van 2017.

Samenwerking
In dit project werken Rijnland, de gemeente Teylingen en de provincie Zuid-Holland intensief samen. Het hoogheemraadschap verbetert de dijk, de gemeente Teylingen gaat de weg reconstrueren en de provincie heeft een opgave om de oeverconstructies te onderhouden en/of te vervangen om het vaarwegprofiel te waarborgen. De drie partijen zoeken samen naar een integrale aanpak om overlast tijdens de uitvoering zoveel mogelijk te beperken.

Droge voeten
De zorg voor waterveiligheid is de eerste prioriteit van het hoogheemraadschap van Rijnland. In het westen van Nederland beschermen dijken en kades de lager gelegen gebieden tegen overstroming. Deze regionale keringen moeten berekend zijn op de gevolgen van het veranderde klimaat en op bodemdaling. Het hoogheemraadschap voert de komende jaren waar nodig werkzaamheden uit aan oevers en kaden, zodat deze voldoen aan nieuwe, strengere veiligheidsnormen die nodig zijn om ons te beschermen. Dijkverbetering Boterhuispolder maakt onderdeel uit van het programma Dijkverbetering Regionale Keringen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Kijk voor een overzicht van alle projecten op www.rijnland.net/dijken.