Nieuwsbericht Informatiebijeenkomsten verkeer, lucht en geluid Leidse Ring Noord

Gepubliceerd op: 11 november 2015 09:50

Kaart leidse ring


Met het project Leidse Ring Noord werken Leiden en Leiderdorp aan een betere doorstroming van doorgaand verkeer op de Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan en de Oude Spoorbaan. Deze wegen vormen samen met de N446, de A4, de nog aan te leggen Rijnlandroute, en de A44 de Leidse Ring.

De afgelopen maanden zijn inwoners, ondernemers en raadsleden geïnformeerd en geraadpleegd over de plannen voor de Leidse Ring Noord. Tijdens de bijeenkomsten werden veel vragen gesteld over de berekeningen van verkeersintensiteiten, luchtkwaliteit en geluidbelasting. Om dieper op deze onderwerpen te kunnen ingaan, wordt een informatieavond georganiseerd over de onderwerpen verkeer, lucht en geluid.

Tijdens de avond geven specialisten algemene informatie over verkeers-, lucht- en geluidsberekeningen, en gaan zij in op de lucht- en geluidscijfers voor locaties langs het tracé van de Leidse Ring Noord. Vanwege de lengte van het tracé worden er twee avonden gehouden: de bijeenkomst op 16 november richt zich op het tracé in Leiden en de bijeenkomst op 17 november op het tracé in Leiderdorp.

Informatieavond Leiden
Datum: maandag 16 november 2015
Tijd: 19.00 - 21.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur)
Locatie: Tweelinghuis, Tweelingstraat 4, Leiden

Informatieavond Leiderdorp
Datum: dinsdag 17 november 2015
Tijd: 19:00 - 21.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur)
Locatie: Gemeentehuis Leiderdorp, Willem-Alexanderlaan 1

Programma
18.45 uur Inloop
19.00 uur Presentatie over verkeersberekeningen + ruimte voor vragen
19.30 uur Presentatie over luchtberekeningen + ruimte voor vragen
20.00 uur Presentatie over geluidsberekeningen + ruimte voor vragen
21.00 uur Einde

U bent van harte welkom!

Meer informatie over het project vindt u op www.leiden.nl/leidsering.