Nieuwsbericht Informatiecentrum HSL/A4 wordt Groene Hart Centrum

Gepubliceerd op: 01 mei 2019 08:50

Het voormalige HSL/A4 informatiecentrum in de Bospolder krijgt een nieuwe bestemming. Het gebouw en de buitenruimte worden getransformeerd tot een recreatief en educatief Groene Hart Centrum met restaurant en zalenverhuur. Brasserie Groep gaat het gebouw kopen, uitbreiden en de invulling op zich nemen. De gemeente heeft met deze partij vorig jaar een intentieovereenkomst gesloten. De gemeente zal de omgeving inrichten.

De locatie is door haar ligging in het karakteristieke polderlandschap bij uitstek geschikt voor natuurbeleving en ontspanning. Met de nieuwe functie wil Leiderdorp meer bezoekers naar het gebied trekken en haar dorp aantrekkelijker maken. Het Groene Hart Centrum wordt onderdeel van het groene netwerk van hotspots in de regio. Deze hotspots versterken gezamenlijk de aantrekkingskracht van het gebied rondom Leiden.

Kenniscentrum HSL Foto JP

Foto: JP Witteman

Bestemmingsplan
De nieuwe functie past niet in het huidige bestemmingsplan. De gemeente gaat daarom een nieuw bestemmingsplan opstellen. Het voorontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf 2 mei 2019 voor inspraak ter inzage. De bekendmaking vindt u op de volgende pagina.

Voorgeschiedenis
Het markante gebouw langs de A4 deed lange tijd dienst als informatiecentrum van Rijkswaterstaat. Eerst voor de aanleg van de HSL en later voor de verbreding van de A4. Momenteel is het gebouw tijdelijk in gebruik als bezoekerscentrum en kantoor van TenneT voor het project Randstad Noordring 380 kV.

Leiderdorp nam het gebouw in 2012 van Rijkswaterstaat over. Al eerder werd afgesproken het informatiecentrum een functie te geven die een relatie met het Groene Hart heeft. Samen met inwoners, instellingen en ondernemers ontwikkelde Leiderdorp vervolgens het idee voor een recreatief transferium. Dit resulteerde in een Conceptboek, dat het college van burgemeester en wethouders eind 2014 vaststelde. U vindt het conceptboek op www.leiderdorp.nl/groenehartcentrum