Nieuwsbericht Informatiemarkt voorlopig ontwerp Ringweg Oost

Gepubliceerd op: 16 september 2009 00:00

De gemeenten Leiden en Leiderdorp werken samen aan het project Ringweg Oost. De Ringweg Oost gaat het Lammenschansplein in Leiden verbinden met de Rietschans in Leiderdorp. Met de ringweg willen Leiden en Leiderdorp hun bereikbaarheid vergroten. Er is een voorlopig ontwerp Ringweg Oost gemaakt en hierover wordt een informatiemarkt gehouden. Deze heeft  plaats op woensdag 30 september in De Waag aan de Aalmarkt 21 in Leiden. Geïnteresseerden kunnen tussen 10.00 - 22.00 uur terecht.

Betere bereikbaarheid
Voor een betere bereikbaarheid is een compleet netwerk van ringwegen heel belangrijk. Aan de oostkant van Leiden ontbreekt nog een schakel in het hoofdwegennet . Om van noord naar zuid te komen, maken automobilisten nu veel gebruik van centrumstraten als de Hooigracht en de Zijlsingel, of kiezen zij voor een route door Leiderdorp. Dit zorgt vrijwel dagelijks voor files en doet afbreuk aan het woon- en leefklimaat. Ringweg Oost moet aan deze situatie een einde maken.

Eerst is onderzoek gedaan naar de mogelijk tracés. In december 2008 hebben de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp gekozen voor het tracé via de Zijldijk (zie tekening). Deze variant is verder onderzocht en uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp.

Leiderdorp
In Leiderdorp voert dit tracé via een tunnel van het Leidse industrieterrein De Waard naar de Leiderdorpse Zijldijk. De weg komt boven de grond bij de Baanderij, waar hij vervolgens via een turborotonde naar de Rietschans gaat. Daar sluit de weg aan op Engelendaal en Oude Spoorbaan.

Informatiemarkt
Tijdens de informatiemarkt wordt uitgebreide informatie gepresenteerd over het voorlopig ontwerp. U kunt kennis nemen van de voorstellen die in oktober worden voorgelegd aan de colleges van B&W van Leiden en Leiderdorp. En er zijn specialisten aanwezig voor toelichting en om vragen te beantwoorden. Ook is er informatie te vinden over de andere projecten die worden gedaan om de bereikbaarheid van Leiden te verbeteren. In november nemen beide gemeenteraden een besluit. Daarna worden de bestemmingsplannen aangepast met de daarbij behorende formele inspraakprocedure.

Bijlage: kaartje