Nieuwsbericht Inloopavond groot onderhoud Meerburglaan - Buitendijklaan

Gepubliceerd op: 07 maart 2012 00:00

Donderdag 8 maart, tussen 18.30 uur tot 20.30 uur zijn bewoners en omwonenden van de Meerburglaan en Buitendijklaan welkom in het atrium van het gemeentehuis aan de Willem-Alexanderlaan 1. Tijdens deze inloopavond wordt het gekozen ontwerp voor het groot onderhoud gepresenteerd en toegelicht.

Het afgelopen jaar heeft de gemeente samen met een klankbordgroep van bewoners Meerburglaan en Buitendijklaan een plan ontwikkeld voor het uitvoeren van groot onderhoud. Het uiteindelijke doel hiervan is het wegnemen van de wateroverlast, het wegnemen van de ongelijke verzakkingen in de straat; zorgen voor een goed werkend rioleringssysteem, betere toegankelijkheid van de woningen en een mooie en veilige straat. Tijdens deze avond worden bewoners en omwonenden geïnformeerd over de geplande werkzaamheden, met de bijbehorende faseringen en consequenties.

De uitvoering van het groot onderhoud vindt naar verwachting plaats eind maart / begin april. Begin maart wordt de definitieve planning bekend gemaakt. Voor meer informatie over het groot onderhoud Meerburglaan en Buitendijklaan kunt u terecht op onze website: www.leiderdorp.nl/meerburglaan