Nieuwsbericht Inloopavond Leidse Ring Noord

Gepubliceerd op: 12 mei 2016 17:20

In het project Leidse Ring Noord werken de gemeenten Leiden en Leiderdorp aan een betere doorstroming van het doorgaande autoverkeer op de route Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan en Oude Spoorbaan. Om de doorstroming te verbeteren moeten de wegen en kruispunten aangepast worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld door op drie plekken tunnels aan te leggen. Het project biedt ook voordelen voor fietsers en hoogwaardig openbaar vervoer (R-Net). De colleges van burgemeester en wethouders van Leiden en Leiderdorp hebben op 10 mei de kaders en het schetsontwerp (de voorkeursuitwerking) voor de Leidse Ring Noord vastgesteld. Dit zogeheten kaderbesluit wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraden.

Besluitvorming en planning
De gemeenteraadscommissie (in Leiden), het Politiek Forum (in Leiderdorp) en de gemeenteraden van beide gemeenten behandelen het kaderbesluit naar verwachting in juni en juli. Na vaststelling wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt in overleg met belanghebbenden. Als de gemeenteraden daarna ook het uitvoeringsbesluit vastgesteld hebben, kunnen de bouwwerkzaamheden beginnen. Volgens de planning starten de eerste werkzaamheden in 2018 op het tracédeel Plesmanlaan. De tracédelen Willem de Zwijgerlaan en Oude Spoorbaan volgen in de jaren daarna.

Uitnodiging inloopavond
Voorafgaand aan de besluitvorming, nodigen wij u uit voor een inloopavond over de Leidse Ring Noord. Tijdens de inloopavond kunt u een presentatie bijwonen waarin de plannen worden toegelicht. Naast de presentatie zijn er diverse informatiestands over thema's als ontwerp, groen, verkeer, openbaar vervoer, luchtkwaliteit en geluid. U kunt hier al uw vragen stellen.

Datum: donderdag 26 mei 2016
Tijd: vanaf 19.00 uur. De presentatie wordt twee keer gegeven: om 19.15 en 20.30 uur
Locatie: Het Gebouw, Arubapad 2, Leiden

Leidse Ring
De Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan en de Oude Spoorbaan gaan samen met de N446, A4, A44 en de nog aan te leggen Rijnlandroute de zogeheten Leidse Ring vormen. Deze ringstructuur moet doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp leiden. Zo ontstaat er in deze kernen meer ruimte voor bestemmingsverkeer, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers.

Klankbordgroepen
Bij het maken van het schetsontwerp is nauw samengewerkt met omwonenden, ondernemers, belangenorganisaties en andere belanghebbenden. Er zijn klankbordgroepen van omwonenden gevormd, die hebben deelgenomen aan de planvorming. Hun input is gebruikt om het plan te verbeteren.

Meer informatie
Bekijk de schetsontwerpen in 360 graden.
De rapporten die bijlage zijn bij het kaderbesluit, vindt u op www.leiden.nl/leidsering onder 'Documenten'.

 

Impressie kruispunt Engelendaal
Impressie kruispunt Engelendaal-Oude Spoorbaan

Impressie ongelijkvloerse kruising Oude Spoorbaan
Impressie ongelijkvloerse kruising Schildwacht