Nieuwsbericht Inloopavond nieuwbouwplan Driemasterlocatie

Gepubliceerd op: 28 december 2016 12:40

Rijnhart Wonen, Philadelphia, Syntrus Achmea en gemeente Leiderdorp organiseren op dinsdag 10 januari 2017 een inloopavond over het nieuwbouwplan voor de Driemasterlocatie. Het plan betreft de bouw van huurwoningen en de uitbreiding van zorginstelling Nieuw Buitenzorg van Philadelphia. U bent tussen 19.30 tot 21.00 uur van harte welkom in het atrium van het gemeentehuis, Willem-Alexanderlaan 1.

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u de ontwerpen bekijken en vragen stellen over alle aspecten van het nieuwbouwplan. Voor de inloopbijeenkomst hoeft u zich niet aan te melden. U kunt tot de eindtijd gewoon binnenlopen.

Presentatie
Voorafgaand aan de inloopbijeenkomst wordt om 18.30 uur in de raadszaal een presentatie gegeven over de totstandkoming van het nieuwbouwplan en de veranderingen ten opzichte van een eerder ontwerp. De presentatie is met name bedoeld voor omwonenden die al eerder bij het planproces waren betrokken. Wilt u deze presentatie bijwonen, dan verzoeken wij u zich aan te melden. U kunt zich aanmelden bij Merijn Vroonhof: m.vroonhof@leiderdorp.nl onder vermelding van 'aanmelding presentatie Driemasterlocatie'.

Achtergrond
Woningcorporatie Rijnhart Wonen, zorginstelling Philadelphia en ontwikkelaar Syntrus Achmea hebben gezamenlijk een plan voor woningbouw op de Driemasterlocatie aan de Wilddreef gemaakt. In december 2015 werd het eerste schetsontwerp voorgelegd aan de klankbordgroep en andere omwonenden. Op basis van de ingekomen reacties en opmerkingen van de gemeente is een aangepast stedenbouwkundig plan opgesteld. Dit plan heeft op 20 december 2016 instemming gekregen van het college van burgemeester en wethouders. Het wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad.
Het eerdere ontwerp vindt u op www.leiderdorp.nl/driemasterlocatie