Nieuwsbericht Inloopavond transformatie kantoorpand Statenhof naar 206 studentenwonigen

Gepubliceerd op: 10 juli 2019 08:55

Het kantoorpand Statenhof (Reaal 1-6) staat al jaren zo goed als leeg en alle eerdere initiatieven van diverse partijen om er woningen in te realiseren liepen stuk op het parkeervraagstuk. City Stone Group B.V. wil het kantoorpand Statenhof ombouwen naar een wooncomplex voor studentenhuisvesting. Burgemeester en wethouders van Leiderdorp vinden 206 studentenwoningen een passende oplossing voor de transformatie van het pand naar woningen, zoals is opgenomen in het coalitieakkoord 2018-2022. Op 9 juli 2019 besloten zij om in principe planologische medewerking te verlenen aan het plan.

Op donderdag 18 juli 2019 vindt een inloopavond plaats in het atrium van het gemeentehuis (Willem-Alexanderlaan 1 Leiderdorp). Tijdens deze inloopavond kunt u zich laten informeren over de ruimtelijke inpassing, zoals het parkeren. Ook over het bouwplan en de uitvoeringsfase, waaronder de vergunningprocedure. Tegen het verlenen van de vergunning zijn bezwaar, beroep en hoger beroep mogelijk. Daarover zult u ook worden geïnformeerd. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan zien wij u graag op donderdag 18 juli 2019. U hoeft zich niet aan te melden. U kunt tussen 17.30 en 19.30 uur gewoon binnenlopen.

Contact
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn bij de informatieavond en vragen hebben over dit project, dan kunt u contact opnemen met Dave van der Pol: d.van.der.pol@leiderdorp.nl.