Nieuwsbericht Inloopavond voorontwerp bestemmingsplan 'het Oude Dorp' op 22 juni 2011

Gepubliceerd op: 20 juni 2011 00:00

Geïnteresseerden kunnen op woensdagavond 22 juni 2011 vanaf 19.30 uur de inloopavond bezoeken. Tijdens deze avond is het mogelijk om het bestemmingsplan ‘het Oude Dorp’ te bekijken en vragen te stellen. Deze inloopavond wordt gehouden in het gemeentehuis, Statendaalder 1 en duurt tot 21.00 uur.

Bestemmingsplan
Met dit nieuwe plan voor het Oude Dorp worden ‘oude plannen’ in het gebied herzien tot één nieuw bestemmingsplan dat ook digitaal is te raadplegen. Alle aangepaste vrijstelling- en wijzigingsprocedures krijgen een plek in het nieuwe bestemmingsplan. Onder het nieuwe bestemmingsplan vallen de wijken: Oranjewijk, Kerkwijk en Doeskwartier. Ook maakt de verbrede A4 en Achter ’t Hofje deel uit van het bestemmingsplan. De hoofdopzet van het plan is gebaseerd op bestaande rechten. De bestaande bebouwing en het huidige gebruik zijn leidend voor het bestemmingsplan.

Ontwikkelingen
Hoewel het bestemmingsplan met name de bestaande situatie vastlegt, zijn ook nieuwe ontwikkelingen in het plan ondergebracht zoals de verbrede A4 en projecten als de Brede School Oude Dorp aan de Kastanjelaan. Het plangebied Achter ’t Hofje heeft zijn agrarische bestemming behouden zoals afgesproken in het coalitieakkoord 2011-2014. De gronden rondom de Van Geerstraat zijn aangeduid als ‘plangebied in ontwikkeling’ met een overwegend groen karakter. Over deze locaties wordt nog overleg gevoerd tussen burgers, Rijkswaterstaat en de gemeente.

Inspraak
Behalve tijdens de inloopavond kunt u het bestemmingsplan ook inzien bij de receptie in het gemeentehuis van Leiderdorp. Het plan ligt nog tot en met 12 juli 2011 ter inzage. Het voorontwerp bestemmingsplan voor het Oude Dorp is ook te vinden op www.leiderdorp.nl (onder: bestemmingsplan in procedure) en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt uw reactie schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met Mariet Hendriks, beleidsmedewerker Ruimte, tel. (071)54 58 536 of via e-mailadres: mhendriks@leiderdorp.nl