Nieuwsbericht Inloopbijeenkomst bouwwerkzaamheden Driemasterlocatie

Gepubliceerd op: 28 november 2018 19:50

In januari 2019 starten voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van woningen op de Driemasterlocatie en de uitbreiding van zorginstelling Nieuw Buitenzorg van Philadelphia.

Op dinsdag 4 december organiseren we van 17.00 tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst over deze werkzaamheden in buurthuis De Hoeksteen, Houtschans 107.

Tijdens de inloop krijgt u informatie over de werkzaamheden, zoals sloop van het voormalige kinderdagverblijf aan de Lijnbaan, bomenkap, verlegging singel bij de Houtschans/Wilddreef, inrichting bouwterrein, bouwplanning en te verwachten overlast.

Aanmelden is niet nodig. U kunt tussen 17.00 en 19.00 uur gewoon binnenlopen.