Nieuwsbericht Inloopbijeenkomsten locatieplan restafvalcontainers

Gepubliceerd op: 05 februari 2018 14:30

Goed

Wist u dat het grootste deel van uw huishoudelijk afval eigenlijk geen afval is, maar grondstof? Daarom gaan wij anders inzamelen in Leiderdorp. Namelijk 'omgekeerd inzamelen'. Dit doen wij om zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen bij u op te kunnen halen en hiermee het percentage grondstoffen dat gescheiden wordt ingezameld te verhogen naar 75%.

Begin deze maand zijn we gestart in woonwijk 't Heerlijk Recht. Na de zomer wordt deze nieuwe manier van inzamelen per wijk ingevoerd. Zodra uw wijk aan de beurt is, ontvangt u hier tijdig bericht over.

Wat betekent dit voor de laagbouw?
Alle laagbouwwoningen krijgen de volgende minicontainers:
• PMD (verpakkingen van plastic, metaal en drankkartons)
• OPK (oud papier en karton)
• GFT (groente-, fruit- en tuinafval)

De containers voor PMD en GFT worden eens per twee weken geleegd. De containers voor OPK worden eens per vier weken geleegd. Met het kleine beetje restafval dat dan overblijft, kunt u terecht bij de ondergrondse inzamelcontainer op loopafstand (max 250 meter) in uw buurt.
Aan het inzamelen van glas verandert er niets. Glas kan in de glasbak en de glasbakken blijven.

Wat betekent dit voor de hoogbouw?
De hoogbouw wordt voorzien van aparte containers voor het gescheiden inzamelen van PMD, papier, glas en GFT. De containers voor restafval staan bij deze containers.

Locatieplan
Het locatieplan is opgesteld volgens vooraf vastgestelde criteria. Zo moet er bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de ondergrondse infrastructuur, ruimtelijke inpassing en veiligheid. Het volledige overzicht van criteria vindt u op www.leiderdorp.nl/goedinzamelen.

Uitnodiging inloopbijeenkomsten locatieplan
Om het locatieplan voor de ondergrondse containers voor restafval aan u toe te lichten, organiseren wij twee inloopbijeenkomsten. U kunt kiezen uit de volgende data en tijdstippen:

Donderdag 8 februari, tussen 16.00 uur en 20.00 uur.
Woensdag 14 februari, tussen 13.00 uur en 20.00 uur.

De inloopbijeenkomsten vinden plaats in het gemeentehuis aan de Willem – Alexanderlaan 1.

Locatieplan online in te zien
U kunt het locatieplan ook online inzien. Deze is te vinden op www.leiderdorp.nl/goedinzamelen.