Nieuwsbericht Inloopsessie Inrichtingsplan Groene Hartcentrum

Gepubliceerd op: 20 december 2019 15:20

Het HSL/A4 informatiecentrum in de Bospolder wordt een Groene Hartcentrum. Een belangrijk deel van de verandering betreft de herinrichting van de openbare ruimte rondom het centrum. Op donderdag 16 januari 2020 organiseren wij een inloopsessie om het inrichtingsplan van het Groene Hartcentrum toe te lichten. U bent tussen 19.00 tot 20.30 uur van harte welkom in het Groene Hartcentrum, Bospolder 11 te Leiderdorp.

Tijdens de bijeenkomst zijn de opsteller van het inrichtingsplan (landschapsarchitect Peter Verkade), de initiatiefnemer van de bebouwing (Johan Klerks namens Klerks Meijer Holding) en medewerkers van de gemeente Leiderdorp aanwezig. Zij lichten het ontwerp toe en beantwoorden uw vragen over het ontwerp, de bebouwing en het (bestemmingsplan) proces. Ook horen wij dan graag uw reactie, suggesties en aandachtspunten.

Het ontwerp voor het inrichtingsplan is aangepast naar aanleiding van de reacties die wij medio 2019 hebben gekregen op het voorontwerp bestemmingsplan Groene Hartcentrum. Dit betekent dat onder andere het plangebied is verkleind en dat aanzienlijk minder bebouwing in het plan is opgenomen.

Aanmelden

Wilt u ons laten weten of u naar de bijeenkomst komt, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen? U kunt zich aanmelden door een e-mailbericht te sturen naar J.van.Weeren@leiderdorp.nl. We ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk vrijdag 10 januari 2020.