Nieuwsbericht Inspectie bomen in Leiderdorp

Gepubliceerd op: 03 februari 2010 00:00

Boomveiligheidinspecteurs zijn momenteel in Leiderdorp bezig alle gemeentelijke bomen te onderzoeken. Dit gebeurt volgens de Visual Tree Assesment oftewel de VTA-inspectie waarbij bomen visueel onderzocht worden op uitwendige tekens van ziekten of gebreken. Schimmels en vlekken vertellen bijvoorbeeld iets over de gesteldheid van een boom. Van elke boom wordt de uitkomst gerapporteerd. Daarnaast nemen de boomveiligheidinspecteurs de volgende gegevens op:

  • boomsoort
  • locatie
  • toekomstverwachting
  • staat van onderhoud
  • veiligheidscategorie
  • veiligheidsmaatregel
  • urgentie (maatregelen die nodig zijn voor het onderhoud)
  • beheermaatregel ( zoals snoeien)

Met deze gegevens kunnen er verschillende adviezen worden gegeven. Op basis van deze adviezen zal de gemeente maatregelen nemen.

Meer informatie over het bomenbeheer in Leiderdorp vindt u op www.leiderdorp.nl/groen (directe link staat in de rechtermarge).