Nieuwsbericht Inspectie riolering Meerburglaan en Buitendijklaan

Gepubliceerd op: 24 november 2010 00:00

Donderdag 25 november en vrijdag 26 november wordt de riolering in de Meerburglaan en in de Buitendijklaan geïnspecteerd en gereinigd. De inspectie maakt deel uit van een uitgebreid onderzoek dat moet leiden tot een oplossing voor de verzakkingen in bovengenoemde lanen. 

De afgelopen jaren zijn de Meerburglaan en de Buitendijklaan behoorlijk verzakt. Door middel van diverse onderzoeken wil de gemeente bekijken wat nu de beste methode is om verzakkingen in de toekomst tegen te gaan. Onlangs is al bodemonderzoek gedaan waarmee inzicht kan worden verkregen in het ‘hoe’ en ‘waarom’ van de verzakkingen.

Aan de hand van alle onderzoeken wordt een gedegen plan gemaakt voor het ophogen en herinrichten van de wijk. In het plan wordt uiteraard rekening gehouden met de draagkracht van de bodem. De bewoners worden te zijner tijd geïnformeerd en uitgenodigd voor inspraakbijeenkomsten.

Mocht u vragen hebben over het reinigen en inspecteren van de riolering,  dan kunt u contact opnemen met Jakko Swart, bereikbaar op telefoonnummer (071) 54 58 545.