Nieuwsbericht Inspraak Algemene subsidieverordening Holland Rijnland 2012

Gepubliceerd op: 29 juni 2011 00:00

logo holland rijnland

Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland wil het subsidieproces vereenvoudigen. Hiervoor wordt de Algemene subsidieverordening Holland Rijnland aangepast. De indienings- en verantwoordingseisen worden in de nieuwe verordening afhankelijk gesteld van de hoogte van de subsidie; hoe lager de subsidie, hoe minder regels.

Voordat de Algemene subsidieverordening Holland Rijnland 2012 ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd, worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om tot 9 september 2011 hun zienswijze over de concept verordening schriftelijk kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland, Postbus 558, 2300 AN Leiden.

De concept Algemene subsidieverordening Holland Rijnland 2012 ligt tot 9 september 2011 gedurende kantooruren ter inzage in de gemeentehuizen van de aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.

U vindt deze conceptverordening ook op www.hollandrijnland.net/publicaties en ter inzage op het kantoor van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG in Leiden.