Nieuwsbericht Inspraak begroting 2012-2015

Gepubliceerd op: 19 oktober 2011 00:00

Maandag 31 oktober van 19.30- 20.00 uur

De concept-begroting 2012-2015 geeft een voorlopig antwoord op de vragen ‘Wat gaat de gemeente doen in 2012’ en ‘Welke bezuinigingen moet de gemeente in 2012 realiseren’? De begroting is opgesteld aan de hand van de uitkomsten van het raadsdebat over de Financiële kadernota van 28 juni 2011 en de aangekondigde bezuinigingen oplopend tot ruim 1 miljoen in 2015 zijn erin verwerkt.

Op 9 en 11 november 2011 bespreekt de gemeenteraad de begroting en stelt deze vervolgens vast.

Op maandag 31 oktober is er van 19.30-20.00 uur gelegenheid voor inwoners en organisaties om zich uit te spreken over de plannen. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid? Meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 28 oktober voor 16.00 uur aan bij de griffie via griffie@leiderdorp.nl of telefonisch (071) 54 54821. U kunt uw zienswijze ook mailen naar griffie@leiderdorp.nl.