Nieuwsbericht Inspraak Begrotingsraad

Gepubliceerd op: 03 november 2014 15:52

Tijdens deze speciale raadsvergadering behandelt de raad de ontwerpbegroting 2015-2018 van de gemeente Leiderdorp. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten? Dat zijn de vragen die centraal staan.

De vergadering begint met de algemene beschouwingen van de raadsfracties op het begrotingsvoorstel van het college. Hierna volgt de reactie van het college en het politieke debat. Aan het eind van de vergadering neemt de raad een besluit.

U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen. De vergadering begint om 14.00 in de raadzaal van het gemeentehuis. U kunt de vergadering ook live volgen via www.raadleiderdorp.nl.

Wilt u reageren op de ontwerpbegroting 2015-2018? Dat kan op verschillende manieren:

  • Digitaal inspreken – bij de agenda voor de begrotingsraad in het raadsinformatiesysteem www.raadleiderdorp.nl kunt u in het ‘wolkje’ achter elk agendapunt in 350 tekens uw mening kwijt.
  • Schriftelijk inspreken – u kunt uw schriftelijke reactie mailen naar griffie@leiderdorp.nl of sturen naar Griffie Gemeente Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. De griffie plaatst uw reactie in het raadsinformatiesysteem bij de raadsvergadering. Iedereen kan dan kennis nemen van uw mening.
  • Inspreken op 7 november 2014 – Bij aanvang van de begrotingsraad kunt u inspreken over onderwerpen in de begroting. U krijgt vijf minuten de tijd om uw standpunt naar voren te brengen.  U moet zich uiterlijk op de vergaderdag voor 12.00 uur aanmelden bij de griffie (griffie@leiderdorp.nl of 071 5454825). Zijn er meer dan zes insprekers? Dan verdeelt de voorzitter de totale spreektijd van dertig minuten evenredig over het aantal insprekers.

 

Hier vindt u de programmabegroting.