Nieuwsbericht Inspraak 'Beleidskader Maatschappelijke zorg 2017-2025' van Holland Rijnland nu van start

Gepubliceerd op: 29 juni 2016 13:20

Over de Maatschappelijke opvang (onder andere de opvang van daklozen) en het Beschermd Wonen (huisvesting van mensen met psychische klachten) is door de colleges in Holland Rijnland een concept visie vastgesteld. In de nota Maatschappelijke Zorg wordt aangegeven hoe Leiderdorp in de toekomst om wil gaan met de Maatschappelijke opvang en het Beschermd wonen. Het is mogelijk om uw mening te geven over deze nota.

Het beleidskader vindt u hier:


Het beleidskader ligt ook ter inzage in het gemeentehuis. Reageren kan tot 25 augustus 2016, bij voorkeur via e-mail via: P.Paardekoper@leiderdorp.nl. Postadres: Gemeente Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp ter attentie van de heer P. Paardekoper.