Nieuwsbericht Inspraak beleidsplan ‘Hart voor de jeugd’

Gepubliceerd op: 20 november 2013 00:00

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. De inwoners van Leiderdorp zullen de gevolgen hiervan merken: de decentralisatie biedt de kans om ondersteuning integraler en dichter bij te organiseren. Ondersteuning wordt op een andere manier georganiseerd. Echter wel met minder middelen. 

Bijgaand vindt u  het Regionaal Beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland Rijnland en Boskoop, versie Leiderdorp. Het beleidsplan is gezamenlijk met de 15 gemeenten binnen de regio Holland Rijnland tot stand gekomen en beschrijft hoe we in de regio het jeugdhulpsysteem vorm willen geven en hoe we daarbij gezamenlijk willen optreden. Maar dit nieuwe jeugdbeleid is nauw verweven met het lokale gemeentelijk beleid; het huidige (preventieve) jeugdbeleid, maar ook breder: het hele sociale domein. 

Het college van Leiderdorp heeft op 19 november het regionale beleidsplan ’Hart voor de jeugd’ met Leiderdorpse accenten vastgesteld voor inspraak. Vanaf dat moment kunt u een reactie geven op het beleidsplan. U kunt reageren tot en met 18 december 2013. Wij verzoeken u om hierbij gebruik te maken van bijgevoegd format. U kunt uw reactie op het Regionale Beleidsplan Transitie Jeugdzorg Holland Rijnland en Boskoop per mail toezenden aan secretariaatsocialeagenda@hollandrijnland.net en aan j.lek@leiderdorp.nl

 

Indien u nog vragen heeft kunt via telefoonnummer 071 – 5454845 of via email j.lek@leiderdorp.nl contact met beleidsmedewerker Judith Lek opnemen.