Nieuwsbericht Inspraak Concept Beleidsplan Participatiewet 2020

Gepubliceerd op: 13 mei 2020 13:20

We vinden het in Leiderdorp belangrijk dat iedereen meedoet aan de samenleving, ongeacht leeftijd, beperking, afkomst of achtergrond. We streven daarom naar duurzame banen voor zo veel mogelijk inwoners en een inclusieve arbeidsmarkt waar voor iedereen plek is. In het concept Beleidsplan Participatiewet 2020 geven we onder meer aan wat we daarvoor doen, welke instrumenten we inzetten en welke groepen extra aandacht krijgen.

Het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp stelde op 7 mei 2020 het concept Beleidsplan Participatiewet 2020 vast voor inspraak. Belanghebbenden kunnen tot en met 2 juni 2020 hun reactie via de mail richten aan de heer Peter de Laaf, pdelaaf@leiderdorp.nl.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u eveneens gebruik maken van dit mailadres. Het concept beleidsplan ligt ter inzage in het gemeentehuis en is hier te lezen.

Participatie

Foto: Oleamare-Leiden