Nieuwsbericht Inspraak concept Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2019

Gepubliceerd op: 11 juli 2018 19:10

Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Leiderdorp heeft de concept Verordening maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2019 vastgesteld voor inspraak. Deze concept Verordening is samen met de gemeenten Leiden, Oegstgeest en Zoeterwoude opgesteld.

Ter inzage en inspraak
De stukken liggen van 13 juli t/m 7 september 2018 ter inzage in het gemeentehuis. En digitaal.

U kunt uw inspraakreacties schriftelijk indienen en richten aan de Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp t.a.v. team Zorg, Ondersteuning en Veiligheid. Daarnaast kunt u uw reacties ook mailen naar info@leiderdorp.nl t.a.v. team Zorg, Ondersteuning en Veiligheid.

Informatie
Meer informatie kunt u verkrijgen bij team Zorg, Ondersteuning en Veiligheid en team Samenleving. De teams zijn bereikbaar via telefoonnummer 071-5458500 of per mail via info@leiderdorp.nl.